نویسنده = نفیسه یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 79-99

مهدی یزدانی؛ نفیسه یزدانی