تعداد مقالات: 56
6. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بازار متشکل پولی کشور

دوره 3، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 10-30

کامران محمودپور؛ غلامرضا زمانیان؛ حدیث شادمان ماهانی