تعداد مقالات: 56
26. مطالعه اثر افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 55-78

جعفر پرسیان ظفری؛ امیررضا علیزاده مجد؛ معصومه شجاعی


34. نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک

دوره 3، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 79-94

کیوان مرادی؛ امیر باباجانزاده


35. نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 79-99

مهدی یزدانی؛ نفیسه یزدانی


37. مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 83-111

احسان واعظی؛ مهدی معمارپور؛ اشکان حافظ الکتب؛ محسن بهرمانی


50. بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 115-134

علی شریف جدیدی؛ محسن حسن نتاج کردی