مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال مدل سازی برای مکان‌یابی شعب بانک است. در این تحقیق سعی شد تا تعیین مکان شعب و تعداد باجه‌های آن به طور همزمان انجام شود که در این راستا هدف اصلی بر مبنای بیشترین پوشش به مشتریان بالفعل و همچنین تأمین رضایت‌مندی مشتریان نیز با توجه به کمینه کردن زمان رسیدن به شعبه و در دسترس بودن شعبه است.
با توجه به نوع صنعت بانکداری، تضمین سودآوری این صنعت تنها با توجه به دارا بودن مشتری بیشتر، استفاده از توابع هدفی مانند حداقل کردن هزینه‌ها و یا پوشش حداکثر تمامی مناطق بی‌معنا به نظر رسید و به همین علت از تعریف این‌گونه توابع هدف امتناع شد. همچنین قیمت سرویس دهی (مانند نرخ سود تسهیلات و...) چون از طریق مراجع بالاتر (بانک مرکزی) تعیین می‌شود نمی‌توان قیمت را در مدل دخالت داد.
در انتها نیز به دلیل اینکه در مدل این قابلیت وجود دارد تا خواسته ها و نکات با اهمیت از دید مدیریت کلان بانک در مدل جا داده شود و داده ها به صورت اولویت تعیین شده مدیریتی قابل انعطاف هستند، می‌توان امید داشت که مدیران نیز از جواب های به دست آمده رضایت‌مند بوده و بدین صورت جواب‌ها قابلیت اجرا سازی داشته باشند.
مهمترین ویژگی مدل را می‌توان عدم پیچیدگی مدل دانست. برای تعیین میزان قابلیت مدل، در این مقاله اطلاعات مربوط به مناطق یک، سه و چهار تهران برای بانک انصار جمع‌آوری و مدل را در نرم افزار گمز[1] حل سپس جواب‌های به دست آمده تحلیل حساسیت شد که مورد توجه مدیریت بانک انصار قرار گرفت.[1]- GAMS
 

کلیدواژه‌ها