پیش‌بینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک انصار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA دانشگاه پیام نور دماوند نویسنده مسئول

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فضای رقابتی در بین بانک‌ها، حفظ مشتری در این حوزه ضروری شده و رویگردانی مشتری مساله و مشکل اساسی برای بانک‌ها به شمار می‌رود. امکان جمع‌آوری داده‌ در پایگاه داده‌ها و استفاده از داده کاوی به عنوان ابزاری قدرتمند برای استخراج دانش از داده‌ها می‌تواند به بانک‌ها در شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان کمک به سزایی نماید. به دست آوردن الگوی رفتاری برای مشتریان، مدیران را در تصمیم‌گیری یاری می‌دهد. بدینوسیله آنها می‌توانند مشتریان خود را که با ارزش‌ترین دارایی‌شان هستند، حفظ نمایند. با استفاده الگوهای بدست آمده می‌توان مشتریان رویگردان در آینده را شناسایی نمود. هدف این تحقیق ساخت مدل پیش‌بینی رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری الکترونیک می‌باشد .ما از الگوریتم کریسپ و روش درخت تصمیم در مرحله مدلسازی استفاده نموده‌ایم. نتایج مدلسازی مشخصه‌های مشتریان رویگردان از خدمات بانکداری الکترونیک را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها