ارزیابی عملکرد مالی راهبردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با به‌کارگیری فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه تفکر حاکم بر سازمان‌ها به دنبال خلق ارزش از نگاه مشتریان و سهام‌داران است و معیارهای مالی راهبردی یا ارزشی بهتر می‌تواند منعکس‌کنندة عملکرد مالی سازمان‌ها و پاسخ‌گوی نیازهای ذی‌نفعان باشد. از سویی دیگر، در سال‌های اخیر فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره از ابزارهای پرکاربرد و کارا برای ارزیابی عملکرد در زمینه‌های مختلف، از جمله مالی و اقتصادی، محسوب می‌شود و محققانْ بسیار به آن توجه کرده‌اند. هدف از این پژوهش ارزیابی شرکت‌های صنعت تولید خودرو و قطعات بورس با لحاظ قرار دادن معیارهای عملکرد مالی راهبردی است. بدین منظور، پس از شناسایی هفت معیار مالی راهبردی، با مرور تحقیقات مشابه و نظرخواهی از متخصصان مالی و بورس، رویکردی ترکیبی از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی عرضه شده است که در آن از تحلیل شبکه‌ای فازی(FAHP[1]) برای تعیین وزن معیارها و از روش ارزیابی نسبت جمعی (FARAS[2]) برای رتبه‌بندی شرکت‌ها بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق تصویری روشن‌تر از عملکرد مالی راهبردی و ارتقای آن برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.[1]. Fuzzy Analytic Hierarchal Process


[2]. Fuzzy Additive Ratio Assessment

کلیدواژه‌ها