تحریم‌های بانکی، آثار آن بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکی ایران و گزینه‌های پیش‌ رو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در روابط بین‌الملل معاصر تحریم‌ها ابزارهایی برای حل‌وفصل اختلافات و دست‌یابی به اهداف سیاسی خاصی تلقی می‌شود که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین‌المللی و داخلی سایر اعضاست. استفاده از ابزار اقتصادی و مالی یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع است. معمولاً تحریم‌های اقتصادی و بانکی اعمال‌شده بر ضد ایران طی سال‌های اخیر برای وادار نمودن ایران به کنار گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای خود است. بدین منظور، در این مقاله بر آنیم که تحریم‌های اعمال‌شده بر نظام بانکی ایران و فعالیت‌های بین‌المللی آن و گزینه‌های موجود برای مقابله با آن‌ها را بررسی نماییم.
 

کلیدواژه‌ها