نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 83-111

احسان واعظی؛ مهدی معمارپور؛ اشکان حافظ الکتب؛ محسن بهرمانی